O podjetju

Zgodovina podjetja FLORA SPORT d.o.o.
Podjetje FLORA SPORT d.o.o. bilo ustanovljeno leta 2016, ko je v skladu s Pogodbo o prenosu kapacitet podjetja FLORA d.o.o., prevzela del poslovne dejavnosti zaradi reorganizacije poslovanja prenosne družbe FLORA d.o.o..

S prevzemom kapacitet si je podjetje odprlo možnosti, da svojim strankam ponudi in zagotovi še dodatne kakovostnejše storitve in produkte. 

FLORA SPORT d.o.o. je s prevzemom dela poslovne dejavnosti, pridobila vsa osnovna in obratna sredstva, vse reference, pravico intelektualne lastnine (zaposleni), know-how prenosne družbe.

Podjetje FLORA SPORT d.o.o. od prevzema dalje zagotavlja naslednje dejavnosti:
  • urejanje zelenih in športnih površin,
  • zasaditev zelenih notranjih in zunanjih površin,
  • urejanje strešnih vrtov,
  • proizvodnja in montaža vse urbane in športne opreme,
  • prodaja urbane in športne opreme (standardizirana otroška igrala in športni rekviziti-fitnes,..),
  • izdelava in prodaja varovalnih in športnih površin (brezšivne nalite podlage-tartan, gumene plošče)
  • ter druge podobne tovrstne dejavnosti.

Kolektiv podjetja FLORA SPORT